BLOG

El mes d’abril incorpora una nova funció en els filtres relacionats amb temps. Si fins ara hi havia la possibilitat de fer un filtre relatiu amb dates, per exemple et mostrés les dades dels últims 3 mesos, ara pots fer el mateix però quan les...

Cada mes Power BI continua millorant i evolucionant. Una de les novetats d’aquest mes d’abril és la possibilitat de que l’usuari final pugui es personalitzar els elements visuals. En l’informe que el client reb, hi ha una sèrie de gràfics i taules tal com s’han dissenyat...

En l’actualització de gener de 2020, Microsoft Power BI ha incorporat un nou element visual anomenat “Arbre de descomposició” (Decomposition Tree) o esquema jeràrquic. Aquest element ens permet visualitzar dades en vàries dimensions i ens permet afegir i treure dades, cosa que fa que sigui altament...

Com ja va sent habitual en els últims anys, Microsoft Power BI apareix com a líder en el Quadrant Màgic de Gartner 2020 de plataformes d’Anàlisi i Intel·ligència de Negoci, publicat aquest febrer de 2020. Gartner (consultora TI) anualment realitza l’anomenat Quadrant Màgic (que és la...

El Business Intelligence (a partir d’ara BI) o Intel·ligència de Negoci, és un terme que engloba varis acrònims, eines i disciplines, sense ser un sistema determinat. La intel·ligència de negoci és un conjunt de processos, tecnologies i eines que ens ajuden a convertir dades en informació,...

No disposar de la dada adequada en el moment precís suposa un cost elevat per les empreses. Tenir les dades mal organitzades, i de difícil accés, pot fer perdre molt temps i com a conseqüència, originar una gran despesa per a l’empresa, pel cost que suposa...