BLOG

En l’actualització de gener de 2020, Microsoft Power BI ha incorporat un nou element visual anomenat “Arbre de descomposició” (Decomposition Tree) o esquema jeràrquic. Aquest element ens permet visualitzar dades en vàries dimensions i ens permet afegir i treure dades, cosa que fa que sigui altament...

Com ja va sent habitual en els últims anys, Microsoft Power BI apareix com a líder en el Quadrant Màgic de Gartner 2020 de plataformes d’Anàlisi i Intel·ligència de Negoci, publicat aquest febrer de 2020. Gartner (consultora TI) anualment realitza l’anomenat Quadrant Màgic (que és la...

El Business Intelligence (a partir d’ara BI) o Intel·ligència de Negoci, és un terme que engloba varis acrònims, eines i disciplines, sense ser un sistema determinat. La intel·ligència de negoci és un conjunt de processos, tecnologies i eines que ens ajuden a convertir dades en informació,...

No disposar de la dada adequada en el moment precís suposa un cost elevat per les empreses. Tenir les dades mal organitzades, i de difícil accés, pot fer perdre molt temps i com a conseqüència, originar una gran despesa per a l’empresa, pel cost que suposa...