MICROSOFT POWER BI, L’EINA LÍDER.

MICROSOFT POWER BI, L’EINA LÍDER.

Com ja va sent habitual en els últims anys, Microsoft Power BI apareix com a líder en el Quadrant Màgic de Gartner 2020 de plataformes d’Anàlisi i Intel·ligència de Negoci, publicat aquest febrer de 2020.

Gartner (consultora TI) anualment realitza l’anomenat Quadrant Màgic (que és la referència del sector), on plasma la investigació que ha fet del mercat. Analitza les tendències, les principals empreses del sector, la maduresa tecnològica, innovació,…

Quadrant Màgic del 2020

Evolució del Quadrant Màgic

El gràfic s’organitza al voltant dels eixos X i Y.

L’eix X o “completeness of vision”, mesura la capacitat d’anticipar-se i adaptar-se al mercat.

L’eix Y o “ability to execute”, mesura la capacitat de les empreses en desenvolupar i comercialitzar les seves solucions al mercat.

Segons el quadrant en que quedin distribuïdes les empreses, se’ls atribueix una d’aquestes quatre categories:

Líders: Són les empreses que tenen molta quota de mercat i a més tenen capacitat per créixer. Gartner considera aquestes empreses com a innovadores i líders d’opinió i amb molta capacitat d’adaptar-se als canvis de mercat. A més, valora que tinguin presència als cinc continents, bona situació financera y una bona xarxa de partners que donin suport a la seva eina/plataforma.

És en aquest quadrant on apareix Microsoft i el Power BI, l’eina escollida per bisio.

Aspirants: són les empreses que tenen molt bons productes, recursos per créixer i que lluiten per convertir-se en líders.

Gartner considera, però, que encara no tenen les dimensions ni influència suficient com per a liderar el sector o simplement i que no tenen una gama prou extensa de productes capaç de satisfer tota la demanda del mercat.

Visionaris: són les empreses que tenen productes innovadors amb suficient capacitat per a liderar el mercat, però aquestes companyies encara no són prou madures pel sector, no tenen suficient quota de mercat o no són rendibles encara en el moment de l’anàlisi.

Jugadors de nínxol: Són les empreses que, tot i pertànyer al mateix sector que la resta, tenen productes molt especialitzats (solucions verticals, per exemple), són empreses de dimensions més petites, o fins i tot molt grans, però que estan en procés de desenvolupament de la seva plataforma.

En l’informe per d’aquest 2020, apareix Microsoft com a líder absolut. L’informe ens diu de Microsoft que té un full de ruta de producte complet i visionari i un abast massiu del mercat a través del seu canal de Microsoft Office.

Microsoft ofereix preparació de dades, descobriment de dades basat en visuals, taulers de comandament interactius i analítica augmentada en Power BI. Està disponible com a opció SaaS (software com a servei) que s’executa al núvol d’Azure o com a opció local al Power BI Report Server. El Power BI Desktop es pot utilitzar com una eina d’anàlisi personal independent i gratuïta.

La instal·lació del Power BI Desktop és necessària quan els usuaris avançats utilitzen múltiples fonts de dades que estan en local.

Microsoft treu setmanalment actualitzacions del seu servei al núvol i mensualment per al producte Power BI Desktop. D’aquesta manera, durant l’any 2019 hi ha hagut centenars de novetats.

També ens diu que gràcies a ser un producte molt semblant a Microsoft Excel (és una evolució especialitzada de les eines d’excel PowerPivot i PivotTables), fa que tothom es vegi capacitat en utilitzar-lo, cosa que fa que guanyi mercat més ràpidament que la seva competència.

Podeu consultar l’informe sencer del “Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms” en aquest enllaç.