EL MÈTODE

1

CONSULTORIA

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I DELS SEUS INDICADORS CLAU

Juntament amb la direcció de l’empresa s’estableixen les bases que permetran definir els millors indicadors.

"Tenir uns objectius clars i ben definits, és el primer pas per una bona presa de decisions."

2

DISSENY

DEL QUADRE DE COMANDAMENT

A través de l’eina Power BI de Microsoft es construeix el Quadre de Comandament personalitzat, que permetrà una millor anàlisi de les dades i facilitarà la presa de decisions.

"Donant vida a les dades es detecten noves oportunitats."

3

ACOMPANYAMENT

EN L’ÚS DE LA SOLUCIÓ

Formem a l’equip, periòdicament actualitzem les dades segons els requeriments establerts, adaptem els indicadors a noves necessitats i ens podem implicar en l’anàlisi i la teva presa de decisions.

"El projecte sempre és viu."