Business Intelligence

El Business Intelligence (a partir d’ara BI) o Intel·ligència de Negoci, és un terme que engloba varis acrònims, eines i disciplines, sense ser un sistema determinat. La intel·ligència de negoci és un conjunt de processos, tecnologies i eines que ens ajuden a convertir dades en informació,...

No disposar de la dada adequada en el moment precís suposa un cost elevat per les empreses. Tenir les dades mal organitzades, i de difícil accés, pot fer perdre molt temps i com a conseqüència, originar una gran despesa per a l’empresa, pel cost que suposa...