Novetats Power BI

Sel·lecció de punts d'àrea Aquesta nova funcionalitat (en preview*) ens permet seleccionar diferents punts dins l'àrea d'un gràfic i així poder analitzar (i utilitzar-ho com a filtre) d'una manera molt ràpida. Aquesta funcionalitat està limitada a segons quins gràfics, però amb la promesa de Microsoft d’anar-ho fent...

Important millora que han incorporat l’element visual del gràfic de línies. Tal com diu el títol, per fi podem activar un segon eix-y ens els gràfics de línies. Fins ara, quan volíem comparar dues mesures en un gràfic de línies (valors totals vs percentuals) i els valors...

Una de les millores que tant els desenvolupadors com els usuaris havien reclamat, és la possibilitat d’ordenar les dades d’una taula per més d’una columna. Amb l’actualització del mes de març, Microsoft ha activat aquesta característica. Fins ara quan fèiem un clic a la capçalera d’una columna,...

El mes d’abril incorpora una nova funció en els filtres relacionats amb temps. Si fins ara hi havia la possibilitat de fer un filtre relatiu amb dates, per exemple et mostrés les dades dels últims 3 mesos, ara pots fer el mateix però quan les...

Cada mes Power BI continua millorant i evolucionant. Una de les novetats d’aquest mes d’abril és la possibilitat de que l’usuari final pugui es personalitzar els elements visuals. En l’informe que el client reb, hi ha una sèrie de gràfics i taules tal com s’han dissenyat...