Doble eix en els gràfics de línia

Doble eix en els gràfics de línia

Important millora que han incorporat l’element visual del gràfic de línies.
Tal com diu el títol, per fi podem activar un segon eix-y ens els gràfics de línies.
Fins ara, quan volíem comparar dues mesures en un gràfic de línies (valors totals vs percentuals) i els valors eren de dimensions molt diferents, el gràfic quedava descompensat i no ens permetia fer la comparació correctament. Havíem d’optar per canviar l’element visual per un altre tipus de gràfic, tot i sabent que el millor anàlisi hauria de ser amb un gràfic de línies.
Amb l’actualització de març, gràcies a aquest segons eix, ja podem comparar dues mesures amb rangs de valors molt diferents sense que se’ns desvirtuï el gràfic.