BISIO ha estat autoritzat com agent digitalitzador